Lieve mensen, ze bestaan…

Vanaf maandag 17/8/2020 waren er terug opnames bij Café Stinne.

Deze maal niet de kampioenen, maar een Franstalige serie genaamd ‘BARAKI’ die zal worden uitgezonden op de RTBF.

Een laatste draaidag is voorzien op woensdag 18 november.

Baraki” is een dialectwoord, dat bezuiden de taalgrens verwijst naar “marginalen of personen zonder manieren, die weinig opvoeding genoten, slecht gekleed en vaak agressief zijn”. Het heeft een beledigende connotatie.Uitgave van boek “Aalst Natuurlijk”   Nu bij Stinne verkrijgbaar!

Beste natuurliefhebber,

Met enige vertraging door de coronamaatregelen is sinds dit weekend het boek “Aalst Natuurlijk” beschikbaar.

Het boek telt 192 pagina’s in kleur en verschijnt in luxe-uitvoering met een harde kaft.

Aalst natuurlijk

Het boek geeft een beschrijving van 23 grote en kleine Aalsterse natuurgebieden aangevuld met prachtige recente foto’s van landschappen en van de bewoners van bossen, water en meersen. Het boek schenkt ook aandacht aan de verrassende stadsnatuur zoals het stadspark, het nieuwe Rozekensbos en de terugkeer van de slechtvalk op onze torens.

De historische evolutie van landschap en natuur is in beeld gebracht met oude kaarten. Vele natuurhistorische figuren legden de basis voor de natuurstudie in de Denderstreek. Herdersemnaar Alfons De Cock beschreef voor het eerst de plantenrijkdom in de Denderstreek. Honderd jaar geleden is een hommel “Bombus moorseliensis” vernoemd naar de eerste vindplaats ervan door de Ier John Ball in de omgeving van het waterkasteel te Moorsel. De Aalsterse ajoinen zullen in het bijzonder geïnteresseerd zijn in de bizarre vermelding van de “gele velt ajuin” door de Parijse botanist François Roucel. Een terechte oude benaming voor de zeldzame plantensoort bosgeelster die in Vlaanderen vooral voorkomt in de beekvalleien tussen Aalst en Lede. Ook de zwartblauwe rapunzel, eenbes en de herfsttijloos zijn speciale plantensoorten die in Aalst nog een unieke groeiplaats vinden.

De historiek van mysterieus klinkende locaties zoals Klein Zwitserland, de Duivelsput en dierennamen zoals de vuursalamander worden uit de doeken gedaan en in beeld gebracht. De Kluizenkapel was het decor van de sage van broeder Hildebrand en het eeuwigheidsvogeltje. In Honegem leeft zelfs nog een draak van een amfibie: de kamsalamander.

Het boek focust op enkele spectaculaire soorten die dankzij natuurbescherming terugkeerden naar de Aalsterse natuur: de bever in de Dender, de havik in Kluizenbos, de boommarter in Kravaalbos en de ooievaar in de Dendermeersen. Maar er is ook oog voor kleinere natuurpareltjes zoals de Europees beschermde maar nauwelijks drie millimeter grote zeggekorfslak, de rijkdom aan libellen in de Wellemeersen, de vleermuizen van de ijskelder in de Gerstjens, veelkleurige spinnen en vlinders… En in Maal in Nieuwerkerken vind je zelfs nog een oude populier met een door dakleggers ingebouwde natuurlijke wenteltrap.

De mooie natuurwaarden komen en blijven niet vanzelf. Meestal zijn ze het resultaat van jarenlange inspanningen van de groendienst van de stad, van private eigenaars van bossen en parken en van vrijwillige natuurbeschermers zoals Natuurpunt. De beelden van de bloemenpracht in het stadspark en de Paddenhoek vol met gevoelige orchideeën bewijzen dat aankoop en gericht beheer van natuurgebieden de beste garantie is op behoud en ontwikkeling van de Aalsterse natuur.

De auteurs van het boek, Daan Stemgée en Katrien Buysse, en het bestuur van Natuurpunt Aalst werkten samen met diverse overheden. Burgemeester D’Haese en schepen Beulens en gedeputeerde Riet Gillis zorgden voor een voorwoord en gewaardeerde steun voor dit project, samen met vele andere partners.

Natuurpunt hoopt dat het boek de Aalstenaars zal bewuster maken van de schoonheid van de natuur in eigen stad en van het nut om ze te beschermen en verder uit te bouwen. Er zijn vlakbij huis nog zo veel onbekende mooie groene hoekjes te verkennen per fiets of te voet. Een gratis beschikbare natuurrijkdom die onder de huidige coronamaatregelen extra waardering krijgt.

De opbrengst van het boek wordt volledig geïnvesteerd in de aankoop en uitbouw van bijkomende Aalsterse natuur.

Meer info op www.aalstnatuurlijk.be of via info@aalstnatuurlijk.be
Het boek kan besteld worden voor afhaling bij Fixit-Aalst (Moorselbaan 395 te Aalst) door 30 euro over te schrijven op het rekeningnummer van Natuurpunt Aalst: BE70 9792 1409 0725 met vermelding “Boek Aalst Natuurlijk + JE NAAM”. Indien je kiest voor thuislevering schrijf dan 37 euro over en vermeld ook je adres.

Vanaf 11 mei is het boek verkrijgbaar aan 30 euro bij Fixit-Aalst (Moorselbaan 395), Trekking (Oude Gentbaan 255) en Horta Opwijk (Stwg. op Dendermonde 1a).

Ik kom het boek ook graag zelf afleveren bij Aalstenaars thuis.

Vriendelijke groeten,

Rik De Baere

Voorzitter Natuurpunt Aalst


  • Zaterdag 20/6/2020 om 13u30 werden onze uilen geringd. Er zijn drie donsjes aanwezig in het nest en zijn merkelijk kleiner dan deze van vorig jaar. (zie foto)

AL4A9856Stinne

In juli en augustus zal Stinne naar jaarlijkse gewoonte open zijn van

woensdag tot zaterdag vanaf 13u00

zondag vanaf 10u00.

DSCF9122

1/04/2013

Café “Bij Stinne” te Meldert opent na 1.5 jaar weer haar deuren. Vijf Herdersemnaren gooiden na rijp beraad hun enthousiasme en spaargeld op een hoop en kochten het pand, gelegen aan één van de mooiste troeven van de Faluintjesstreek, het Kravaalbos.

Het openingsweekend 30 – 31 maart heeft als doel de bezoekers die er vroeger over de vloer kwamen opnieuw welkom te heten, en hun tevens de mogelijkheden die deze toplocatie biedt aan te reiken.

De vijf vrienden, allen verankerd in de uitbating van het Herdersemse Parochiaal Centrum, zaten niet stil sedert de aankoop van het café. Met in het achterhoofd de soberheid en rust die “bij Stinne” moet blijven uitstralen, werkten ze de grootste pijnpunten betreffende interieur en elektriciteit weg en maakten ze de zaak klaar voor het bereiken van wat zij hun visie en missie noemen.

De voetbalploeg, de Stinneboys, blijft er huizen en de talrijke wandelaars, fietsers en ruiters kunnen er blijvend hun honger stillen door de bewegwijzerde routes te volgen via de voorhanden zijnde infobrochures.

Als toeristische ambassadeurs zullen de uitbaters op termijn ook scholen kunnen verwelkomen die het Kravaalbos komen verkennen.

Wat het drankenaanbod betreft, gaat onze voorkeur uit naar streekproducten, getuigen hiervan onze wijnen van De Troch H. uit Herdersem en Kriek en Geuze van Girardin. Daar waar dit niet mogelijk is vermijden we de megabrouwerijen door te zoeken naar een kleinschaliger alternatief.

Hoewel openings- en vooral, sluitingsuren relatief zijn, houden we er toch aan deze te respecteren; Elk van ons heeft naast Stinne nog een al dan niet voltijdse job, dus nachtbraken zal eerder uitzondering dan regel zijn. Bovendien willen we allen als vrijwilliger actief blijven in het Herdersemse P.C.

onze openingstijden :

donderdag : 19 tot 24 uur

vrijdag : 17 to 24 uur.

zaterdag : 13 tot 24 uur.

zon en feestdagen : 10 tot 22 uur.

facebooklink.